مسترکلاس وکتورآرت ایلاستریتور

5.00 1 رای
تومان 740,000

وکتور آرت سبکی از نقاشی دیجیتال که تماما یا عمدتا با ابزار های رسم برداری ایجاد میشود. در نتیجه با تغییر ابعاد افت کیفیت نخواهیم داشت .

دوره مسترکلاس وکتورآرت ایلاستریتور به آموزش وکتورآرت از پایه تا بخش حرفه ای می­پردازد.

100
تومان 740,000

مسترکلاس وکتورآرت فتوشاپ

وکتور آرت سبکی از نقاشی دیجیتال که تماما یا عمدتا با ابزار های رسم برداری ایجاد میشود. در نتیجه با تغییر ابعاد افت کیفیت نخواهیم داشت .

دوره مسترکلاس وکتورآرت فتوشاپ به آموزش وکتورآرت از پایه تا بخش حرفه ای می­پردازد.

33
تومان 740,000