آموزش وکتور آرت از صفر
34%
تخفیف

وکتور آرت از صفر

وکتور آرت سبکی از نقاشی دیجیتال است که با کمک ابزار های برداری مانند pen ایجاد می شود . سبکی که اخیرا طرفداران به مراتب بیشتری نسبت به نقاشی های دیجیتال سابق پیدا کرده و آن هم به چند دلیل مشخص است :

1- با یادگیری طراحی وکتور نه تنها میتوان نقاشی دیجیتال از چهره انجام داد بلکه با درک مفاهیم و اصول آن میتوان دست به طراحی هر چیزی زد . در واقع شما با طراحی وکتور میتوانید جهان خود را خلق کنید .

2- جذابیت بصری بسیار بیشتر نسبت به نقاشی دیجیتال شاید به دلیل متفاوت بودن از واقعیت عکس و نزدیک بودن به طرح های کارتونی .

3- بدون قلم دیجیتال میتوان به طراحی آنها پرداخت .

4- با طراحی برداری ( وکتور ) شما میتوانید ابعاد طرح هایتان را از یک تابلو کوچک تا یک بیلبورد بسیار بزرگ تغییر اندازه دهید بدون اینکه کوچکترین تغییر و افتی در کیفیت رخ دهد .

19
تومان 198,000